18
OSADNIKI
02
KATALOG PRODUKTÓW
Osadniki to urządzenia służące do podczyszczania ścieków z łatwoopadajacej zawiesiny o gęstości
większej od 1 kg/dm3 (piasek, szlam, błoto itp.) oraz części stałych pływających (styropian, gałęzie,
butelki PE). Mogą być stosowane do zabudowy w terenach zielonych lub w ciągach komunikacyjnych.
Lokalizacja osadnika musi umożliwiać dojazd wozu specjalistycznego w celu przeprowadzenia
czynności eksploatacyjnych.
Osadniki znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba oczyszczenia wód
deszczowych z zawiesiny mineralnej.
Korpusy osadników montuje się z prefabrykatów betonowych lub żelbetowych zakończonych
pokrywą żelbetową z otworem. Na dopływie osadnika montowany jest deflektor, którego zadaniem
jest równomierny rozkład strugi wody. W jego następstwie intensyfikują się procesy sedymentacji
które prowadzą do zatrzymania w osadniku zawiesin ogólnych i zanieczyszczeń stałych.
ŻELIWNE WPUSTY ŚCIEKOWE
Wpusty ściekowe służą do odprowadzania wody z powierzchni jezdnych przez co są one poddawane
obciążeniom jak powierzchnie jezdne. Produkowane są we wszystkich klasach obciążeniowych
A,B,C,D, oraz jako proste i krawężnikowo- jezdniowe. Mogą być ryglowane, uchylne, zatrzaskowe
oraz wyposażone w kosze ocynkowane do wyłapywania zanieczyszczeń.
Pojemność
osadnika
Vos
(m
3
)
Średnica
wewnętrzna
Dw
(mm)
Wysokość
czynna
Hc
(mm)
Wysokość
gromadzenia
osadu Hos
(mm)
Głębokość
dopływu
Hw
min
(mm)
Średnica
zewnętrzna
Dz
(mm)
Grubość płyty
pokrywowej
P
(mm)
OS – 1
1.000
1.300
1.000
200
1240
200
OS – 1,5
1.200
1.300
1.000
200
1470
200
OS – 2,0
1.200
1.800
1.500
200
1470
200
OS – 2,5
1.500
1.400
1.100
200
1800
200
OS – 3,0
1.500
1.700
1.400
200
1800
200
OS – 4,0
2.000
1.300
1.000
300
2300
200
OS – 5,0
2.000
1.600
1.300
300
2300
200
OS – 6,0
2.000
1.900
1.600
300
2300
200
Wymiary zbiorników osadników dla poszczególnych pojemności.
Hcd = Hc + x,
gdzie x - wielkość [mm] określana przez projektanta lub zamawiającego
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...32