23
02
KATALOG PRODUKTÓW
SEPARATOR O PRZEPŁYWIE NOMINALNYM
SEPARATOR KOALESCENCYJNY Z OBEJŚCIEM HYDRAULICZNYM
Parametry Jednostka
Wartości parametrów
Typ
6/60 10/100 15/150 20/200 30/300 40/400 50/500 65/650
Qn
(l/s)
6
10
15
20
30
40
50
65
Qmax
(l/s)
60
100
150
200
300
400
500
650
P
(mm)
200
200
200
200
200
200
200
200
Hw (mm)
zależne od zagłębienia kanału dopływowego (Hw ≥ DN + 500)
Hc
(mm)
1280
1300
1450
1400
1500
1420
1600
2100
F
(mm)
150
150
150
150
150
150
150
150
Dw (mm)
1000
1200
1200
1500
1500
2000
2000
2000
Dz
(mm)
1240
1470
1470
1800
1800
2300
2300
2300
DN (mm)
250
300
300
400
400
500
500
600
Dp
(mm)
600
600
600
600
600
600
600
600
Vol
(dm
3
)
90
150
225
300
450
600
750
975
Vos
(dm
3
)
300
440
440
670
650
1160
1540
2480
Vc
(dm
3
)
1000
1470
1640
2480
2650
4460
5020
6600
Qn
przepustowość nominalna;
Qmax
przepustowość hydrauliczna (maksymalna);
Hc
głębokość czynna urządzenia mierzona od dna zbiornika (wewnątrz) do dna rury odpływowej;
P
grubość płyty pokrywowej;
Hc
głębokość czynna urządzenia mierzona od dna zbiornika (wewnątrz) do dna rury odpływowej;
F
grubość dna zbiornika
Dw
średnica wewnętrzna zbiornika;
Dz
średnica zewnętrzna zbiornika
DN
minimalna średnica przyłącza (rury dopływowej i odpływowej);
Dp
średnica włazu na płycie pokrywowej;
Hw
minimalna głębokość wlotu do separatora, mierzona od spodu płyty pokrywowej do dna rury dopływowej;
Vol
minimalna pojemność magazynowania cieczy lekkiej w separatorze;
Vos
pojemność gromadzenia szlamu w części osadowej zbiornika separatora;
Vc
objętość czynna, będąca iloczynem pola powierzchni przekroju poprzecznego studni separatora i wysokości czynnej Hc.
Wartość DN nie może być mniejsza niż podana w tabeli.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32