24
02
KATALOG PRODUKTÓW
SEPARATOR KOALESCENCYJNY Z OBEJŚCIEM HYDRAULICZNYM
Qn
przepustowość nominalna;
Qmax
przepustowość hydrauliczna (maksymalna);
Hc
głębokość czynna urządzenia mierzona od dna zbiornika (wewnątrz) do dna rury odpływowej;
P
grubość płyty pokrywowej;
Hc
głębokość czynna urządzenia mierzona od dna zbiornika (wewnątrz) do dna rury odpływowej;
F
grubość dna zbiornika
Dw
średnica wewnętrzna zbiornika;
Dz
średnica zewnętrzna zbiornika
DN
minimalna średnica przyłącza (rury dopływowej i odpływowej);
Dp
średnica włazu na płycie pokrywowej;
Hw
minimalna głębokość wlotu do separatora, mierzona od spodu płyty pokrywowej do dna rury dopływowej;
Vol
minimalna pojemność magazynowania cieczy lekkiej w separatorze;
Vos
pojemność gromadzenia szlamu w części osadowej zbiornika separatora;
Vc
objętość czynna, będąca iloczynem pola powierzchni przekroju poprzecznego studni separatora i wysokości czynnej Hc.
Wartość DN nie może być mniejsza niż podana w tabeli.
Parametry Jednostka
Wartości parametrów
Qn/
Vos (l/s)/(l)
1,5/
600
1,5/
1000
3/
600
3/
1200
3/
2000
6/
1200
6/
2500
6/
3900
10/
2500
10/
3000
15/
3000
15/
4500
20/
2500
20/
4000
30/
3000
P
(mm)
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Hw
(mm)
zależne od zagłębienia kanału dopływowego (Hw ≥ DN + 500)
Hc
(mm)
1320 1860 1350 1640 1700 1700 2060 1800 2080 1540 1640 2250 1570 2050 1850
F
(mm)
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Dw
(mm)
1000 1000 1000 1200 1500 1200 1500 2000 1500 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Dz
(mm)
1240 1240 1240 1470 1800 1470 1800 2300 1800 2300 2300 2300 2300 2300 2300
DN
(mm)
100
100
100
100
100
125
125
125
150
150
200
200
200
200
250
Dp
(mm)
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Vol
(dm
3
)
22,5
22,5
45
45
45
90
90
90
150
150
225
225
300
300
450
SEPARATOR KOALESCENCYJNY ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32