29
WIADOMOŚCI DODATKOWE
03
SKŁADOWANIE
Teren placu składowego powinien być wyrównany,
opowierzchni utwardzonej i odwodnionej,wyposażony
w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe.
Elementy prefabrykowane studzienek kanalizacyjnych
należy składować w sposób zapewniający łatwy
dostęp do uchwytów montażowych. Prefabrykaty
różniące się kształtem, wymiarami i wykończeniem,
powinny być składowane osobno na podkładach
prostokątnych lub odpowiednio dostosowane do
obrzeży prefabrykatu, zapewniających odstęp od
podłoża minimum 15 cm.Elementy prefabrykowane
drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach
o wysokości 1,8 m przełożone podkładkami. Stosy
powinny być odpowiednio ułożone i zabezpieczone
przed przewróceniem.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32