32
33-240
Ż
ABNO,
NIECIECZA 199
tel. 014 644 44 44, fax
014 644 44 43
33-102 TARNÓW, ul.
Mro
ź
na 18
tel. 014 637 77 77, fax
014 637 77 78
30-722 KRAKÓW, ul.
Rybitwy 4
tel. 012 651 04 00, fax
012 651 04 11
infolinia: 801 209 047
bet.pl
33-240 ZABNO, NI CIE ZA 199
tel. 14 644 44 44, fax 14 644 44 43
33-102 TARNÓW, ul. Mrozna 18
tel. 14 637 77 77, fax 14 37 77 78
30-722 KRAKÓW, ul. Rybitwy 4
tel. 12 651 04 00, fax 12 651 04 11
25-116 KIELCE, ul. Sciegiennego 240
tel. 41 348 99 99, 41 348 99 88
31-231 KRAKÓW, ul. Bociana 16
tel. 12 415 07 77, fax 12 415 08 26
05-506 WARSZAWA, Lesznowola
ul.Słoneczna 217
tel. 22 736 26 27, fax 22 736 26 28
41-208 SOSNOWIEC, ul. Stawowa 4
tel. 32 363 70 00, fax 32 363 70 01
43-300 BIELSKO-BIAŁA,
ul. Komorowicka 104
tel. 33 822 20 30, fax 33 822 20 33
37-127 KRZEMIENICA
tel. 17 858 11 99, fax 17 858 11 95
33-300 NOWY SACZ, ul. Wegierska 79
tel. 18 447 06 66, fax 18 447 06 56
20-260 LUBLIN, ul. Grygowej 23
wjazd od ulicy Pancerniaków
tel. 81 749 66 44, fax 81 749 66 46
34-400 NOWY TARG, ul. Szaflarska 103b
tel. 18 266 87 16, fax 18 264 16 41
22-400 ZAMOSĆ, ul. Krasickiego 17
tel. 84 627 28 46, fax 84 627 48 58
43-196 MIKOŁÓW/BUJAKÓW ul. Dworcowa 5
tel. 32 302 74 40, fax 32 302 74 45
47-400 RACIBÓRZ, ul. Ł
ą
kowa 26 h
tel. 32 415 23 53, fax 32 415 23 59
tel.14 637 77 61(76)
fax:14 637 77 73
e-mail:kanalizacje@bruk-bet.pl
22102013-01
ODDZIAŁY FIRMY
DZIAŁ KANALIZACJI
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 32