9
PODSTAWY STUDNI
kręgi denne
02
KATALOG PRODUKTÓW
Kręgi denne DUK, DFK to monolityczne kręgi z odpowiednio ukształtowanym dnem oraz z otworami
bocznymi, stanowiącymi szczelne przejścia przez ich ścianki.Zasadniczym zadaniem kręgów
dennych jest podtrzymywanie całej konstrukcji studni jako fundament oraz połączenie rur i kształtek
kanalizacyjnych. W dnach kręgów wykonana jest kineta, przeznaczona do przepływu ścieków oraz
spocznik stanowiący powierzchnię dna między kinetą a ścianą komory roboczej ułatwiający prace
montażowe i konserwacyjne. Kineta w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału, posiada
przekrój poprzeczny zgodny z przekrojem kanału, a w górnej części, ściany pionowe do wysokości
równej co najmniej 3/4 średnicy kanału. Niwelety dna kinety i kierunku spadku podłużnego,
dostosowane są do spadku kanałów dopływowych i kanału odpływowego. Spadek spocznika wynosi
5% w kierunku kinety. Podstawy studni wyposażone są fabrycznie montowane stopnie włazowe.
lp.
oznaczenie
S- stopnie, D - szczeble
D
wew
D
zew
H
h
g
masa
mm
kg
1.
DUK 1000/750/580 (S)Z
1000
+-10
1300
+-10
750
+-10
580
+-10
150
+-10
1380
2. DUK 1000/960/780(S,D)Z
960
+-10
780
+-10
1800
3. DUK 1000/1160/980(S,D)Z
1160
+-10
980
+-10
2050
4.
DUK 1200/750/580(S,D)Z
1200
+-10
1500
+-10
750
+-10
580
+-10
150
+-10
1550
5.
DUK 1200/960/780(S,D)Z
960
+-10
780
+-10
2400
6.
DUK 1200/1160/980(S,D)Z
1160
+-10
980
+-10
2700
7.
DUK 1500/800/650 (S,D)Z
1500
+-10
1800
+-10
800
+-10
650
+-10
280
+-10
3355
8.
DUK 1500/1000/850 (S,D)Z
1000
+-10
850
+-10
3700
9.
DUK 1500/1100/950 (S,D)Z
1100
+-10
950
+-10
4390
10. DUK 1500/1400/1250(S,D)Z
1400
+-10
1250
+-10
4800
11. DUK 2000/650/450 (S,D)Z
2000
+-10
2300
+-10
650
450
+-10
150
+-10
2580
12. DUK 2000/900/700 (S,D)Z
900
700
+-10
3080
13. DUK 2000/1150/950 (S,D)Z
1150
950
+-10
3640
14. DUE 2000/1400/1200 (S,D)Z
1400
1200
+-10
4300
15. DUE 2000/1650/1450 (S,D)Z
1650
1450
+-10
4860
16. DUE 2000/1900/1700 (S,D)Z
1900
1700
+-10
5520
17. DUE 2000/2150/1950 (S,D)Z
2150
1950
+-10
6100
lp.
oznaczenie
S- stopnie, bS - bez stopni
D
wew
D
zew
H
h
g
masa
mm
kg
1.
DF 800/1000/810 (S,bS)
800
+-10
980
+-10
1000
+-10
810
+-10
90
+-10
770
2.
DF 1000/1080/920
1000
+-10
1180
+-10
1080
+-10
920
+-10
90
+-10
1030
3.
DF 1200/1080/920
1200
+-10
1380
+-10
1080
+-10
920
+-10
90
+-10
1265
4.
DF 1500/500/310 (S,bS)
1500
+-10
1680
+-10
500
+-10
310
+-10
90
+-10
950
5.
DFK 1000/670/520 (S)
1000
+-10
1300
+-10
670
+-10
520
+-10
150
+-10
1010
6.
DFK 1000/880/720 (S)
880
+-10
720
+-10
1690
7.
DFK 1000/1080/920 (S)
1080
+-10
920
+-10
2000
8.
DFK 1200/670/520 (S)
1200
+-10
1500
+-10
670
+-10
520
+-10
150
+-10
1265
9.
DFK 1200/880/720 (S)
880
+-10
720
+-10
2200
10. DFK 1200/1080/920 (S)
1080
+-10
920
+-10
2540
11. DFK 1500/720/570
1500
+-10
1800
+-10
720
+-10
570
+-10
280
+-10
3130
12. DFK 1500/920/770 (S)
920
+-10
770
+-10
3880
13. DFK 1500/1200/870 (S)
1200
+-10
870
+-10
4260
14 DFK 1500/1320/1170 (S)
1320
+-10
1170
+-10
5390
Typ DUK
Typ DF
Typ DFK
Z -
dostępne również jako zbrojone
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...32