Murki i ogrodzenia - page 3

2
3
Rabaty
Gardenit liti antic
gardenit midi antic
gardenit box antic
gardenit kombi antic
solido
ogrodnik
murki oddzielające
Znajdują zastosowanie w kreowaniu prze-
strzeni ogrodu, umożliwiając budowanie nie-
powtarzalnych aranżacji tj. rabaty, klomby czy
kwietników.
Stawiane zazwyczaj ze względów funkcjonal-
nych, na działkach o znacznym nachyleniu
terenu, mogę stanowić oddzielenie terenów
usytuowanych na różnych poziomach. Łaczą
walory ozdobne z użytkowymi.
solido
Słupek solido
Gardenit liti antic
gardenit midi antic
gardenit box antic
gardenit kombi antic
ogrodnik
kanto
zadaszeniamurków
cegła uni split
pustak galant
palisada uni split
Stopień blokowy uni split
asortyment uzupełniający
6
10
12
16
20
24
28
32
34
36
38
40
42
44
Produkty
Gardenit liti antic
gardenit midi antic
ogrodnik
kanto
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...48
Powered by FlippingBook