Murki i ogrodzenia - page 38

ogrodzenie przęsłowe
Galant
Zasadniczymi elementami betonowych ogrodzeń systemu
Uni Split
®
są: czterostronnie łamane pustaki słupków oraz
dwustronnie łupane pustaki murków. Wszystkie pustaki po-
siadają wymiary 40x20x20 cm oraz podfazowania 10x10
mm kształtujące spoiny. Ogrodzenie przęsłowe stosowane
jest zazwyczaj jako frontowe ogrodzenie posesji.Możliwe
są również płynne przejścia z przęseł do muru pełnego w
różnych sytuacjach w tym tworzenia zasłon widokowych.
brekcja karbon
brekcja spiżowa
Tytan kremowy
piaskowiec żółty
Typy
powierzchni
1
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,...48
Powered by FlippingBook