Murki i ogrodzenia - page 5

4
5
Murki i ogrodzenia
Ogrodzenie to niezwykle ważny element zagospodarowa-
nia terenu wokół budynku. Jego zadaniem jest wyznacza-
nie granicy działki oraz zapewnienie intymności i poczucia
bezpieczeństwa domownikom, dlatego w praktyce rzadko
z niego rezygnują. Elementy ogrodzenia stanowią także wi-
zytówkę posesji, podkreślając styl architektury domu oraz
otaczającej go nawierzchni.
Nie ma gotowej recepty na to, jak postawić ogrodzenie
idealne. Wszystko zależy od naszych upodobań architekto-
nicznych, zasobności portfela oraz stylu życia. Niezależnie
od tego, na jaką formę i materiały postawimy musimy do-
stosować nasz wybór do aktualnych ograniczeń prawnych,
których na szczęście nie ma zbyt wiele.
Decydując się na rodzaj ogrodzenia musimy jasno określić
jego cel oraz wziąć pod uwagę styl życia, jaki prowadzimy.
Gdy jesteśmy zwolennikami ciszy, spokoju i prywatności po-
winniśmy zdecydować się na ogrodzenie wzniesione z beto-
Bloczki ogrodowe Bruk-Bet
®
to kolekcja urokliwych elemen-
tów do wznoszenia eleganckich murków ogrodzeniowych
i ogrodowych, rabat czy zielonych klombów, które wprowa-
dzają do ogrodowych aranżacji dynamikę i naturalny urok.
Projektowanie terenu wokół domu to nie lada wyzwanie za-
równo dla architekta, jak i samego inwestora. Wymagania
stawiane współczesnym strefom ogrodowym muszą łączyć
w sobie nie tylko funkcje praktyczne, ale i estetyczne, by
przebywanie na tarasie, patio czy w altanie koiło zmysły
i dawało wytchnienie po pracowitym dniu poza domem.
Elementy małej architektury w postaci bloczków Gardenit
to doskonała propozycja dla wszystkich tych, którzy w aran-
żacjach przestrzennych kierują się naturalnością i subtelno-
ścią.
Zróżnicowane wielkościowo elementy wchodzące w skład
kolekcji dają nieograniczone możliwości konstruowania
rabat, klombów i dekoracyjnych murków, oddzielających
poszczególne strefy w ogrodzie. Utworzymy z nich np. seg-
mentowe, prostokątne konstrukcje, kwietniki w kształcie
koła lub półkoli oraz niewysokie murki, które wykorzystać
można jako ławki podczas towarzyskich spotkań. Wyższe
murki z bloczków Gardenit możemy wykorzystać do zabu-
dowy strefy tarasowej, które będą osłaniały domowników
od przestrzeni zewnętrznej, tworząc zaciszne miejsce wy-
poczynku. Poobijane krawędzie oraz czerpiąca z natury
przepiękna melanżowa kolorystyka świetnie współprać bę-
dzie z ciekawą roślinnością i kruszywem ozdobnym. Kolor
brekcja karbon najlepiej sprawdzi się w minimalistycznych
Ogrodzenie-
duży element
małej architektury
Bloczki
ogrodowe
aranżacjach, stanowiąc idealne tło dla soczystej zieleni sta-
rannie dobranych krzewów, natomiast do ogrodu w stylu
rustykalnym pasować będzie brekcja spiżowa lub piasko-
wiec żółty, które w połączeniu z drewnianymi dekoracjami
podkreślą sielankowy charakter otoczenia. Tak przemyślana
paleta barw pozwoli z łatwością wybrać tę, która najlepiej
współgrać będzie z elementami nawierzchni oraz elewacją,
dając przepiękny efekt końcowy.
nowych bloczków lub pustaków, które całkowicie odgrodzą
nas od zgiełku ulicy lub ciekawskiego oka sąsiada. Na uwagę
zasługują elementy Gardenit oraz Solido, wyróżniające się
lekko obtłuczonymi krawędziami i narożami oraz delikatnie
przetartą powierzchnią. Taka konstrukcja niesie ze sobą jed-
nak pewne zagrożenia – zbyt wysoka i otaczająca niewielką
posesję może zamienić dom w nieprzyjazną twierdzę. Jeśli
nie chcemy wybierać między tymi dwiema skrajnościami
pozostaje nam rozwiązanie pośrednie, które jednak wciąż
cieszy się największym powodzeniem wśród inwestorów
prywatnych. To ogrodzenia składające się z słupków oraz
segmentów, zwanych także przęsłami. Szeroki wybór oby-
dwu elementów pozwala na zaprojektowanie konstrukcji,
którą z łatwością dopasujemy zarówno do architektury bu-
dynku, jak i naszych potrzeb.
Decydując się na ogrodzenie zbudowane ze słupków oraz
przęseł otrzymujemy cały wachlarz możliwości. Możemy je
tworzyć z pustaków ozdobnych z kolekcji Galant z wypeł-
nianym rdzeniem betonowym, lub murowane z masywnych
bloczków Solido lub Gardenit, a także drobnej cegły Uni
Split. Wykorzystanie wybranego materiału także na elewa-
cji budynku lub w części ogrodowej pozwoli stworzyć nie-
zwykle spójne, przemyślane kompozycje w formie klombów
i oddzielenia stref współgrające ze sobą kolorystycznie i two-
rzące spójne kompozycje. Ważne jest też to, że betonowy
element konstrukcyjny nie stawia żadnych ograniczeń doty-
czących samych przęseł – możemy zatem wybierać lżejsze
panele drewniane, które świetnie sprawdzą się w otoczeniu
rustykalnego domu, masywne żeliwne formy przeznaczone
do tradycyjnej architektury, jak i proste metalowe elementy
dedykowane nowoczesnym aranżacjom.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...48
Powered by FlippingBook