Jeśli zgłaszającym jest właściciel posesji/inwestor wpisujemy nazwę firmy wykonawczej, w przypadku gdy zgłaszającym jest firma brukarska wpisujemy imię i nazwisko inwestora.

Powered by jqueryform.com