Maksymalnie mozesz dodać 4 produkty Przejdź do porównania

FAQ: wskazówki wykonawcze dot. tarasów i nawierzchni brukowych

1. Jaka grubość podbudowy pod kostkę brukową?

Grubość podbudowy pod kostkę brukową powinna być dostosowana do planowanego obciążenia powierzchni. Tylko w ten sposób kostka będzie pełniła swoją funkcję przez długi czas. Jeżeli celem jest budowa brukowanej ścieżki przeznaczonej dla ruchu pieszego, grubość podbudowy powinna wynosić ok. 10 – 20 centymetrów. Jeśli jednak mówimy o podjeździe dla ruchu kołowego, optymalna warstwa podbudowy to 25 – 40 centymetrów. Dodatkowa piaskowa warstwa rozsączająca o grubości do 10 centymetrów może być konieczna w przypadku gruntu rodzimego o bardzo niskiej przepuszczalności wody. Więcej na temat podbudowy możesz przeczytać w naszym poradniku wykonawcy.
 

2. Jaki materiał wykorzystać na podbudowę pod kostkę brukową?

Do wykonania podbudowy pod kostkę brukową najczęściej wykorzystuje się żwir, tłuczeń, żużel, grys bądź mieszaninę piasku ze żwirem. Niejednokrotnie może być konieczne ułożenie dodatkowej warstwy (o grubości do 10 centymetrów) poniżej podbudowy. Używa się wtedy zazwyczaj piasku. W przypadku gruntu rodzimego o słabej przepuszczalności wody lub niskiej spoistości pomocna okaże się również geowłóknina. Właściwy dobór materiałów oraz nadanie każdej z warstw podbudowy odpowiedniej grubości gwarantuje równomierne przenoszenie obciążeń z nawierzchni na grunt rodzimy.

 

3. Jaka podsypka na gliniasty grunt?

W przypadku konieczności ułożenia kostki brukowej na gliniastym gruncie niezbędne jest usypanie dodatkowej warstwy odwodniającej. Można wykonać ją z piasku bądź piasku zmieszanego z cementem. Pomocna może okazać się też geowłóknina, czyli mata wykonana z włókien syntetycznych. Rozdziela ona poszczególne warstwy podbudowy i nie dopuszcza do przemieszania materiałów, z których zostały wykonane. Co więcej, ułatwia ich lepsze zagęszczenie.
 

4. Czy geowłóknina jest konieczna na podłożu gliniastym?

W podbudowie pod kostkę brukową zdecydowanie zaleca się wykorzystanie geowłókniny, zwłaszcza w przypadku gruntu o gliniastej konsystencji. Mata z włókien syntetycznych niesie ze sobą wielorakie korzyści. Z jednej strony pełni funkcje separatora dla poszczególnych warstw podbudowy pod kostkę brukową, z drugiej ułatwia zagęszczenie materiałów. Efektem zastosowania geowłókniny jest na przykład wieloletnie sprawne funkcjonowanie warstwy rozsączającej, której nie zanieczyszczają i nie blokują elementy pochodzące z podbudowy. Ponadto dzięki takiej macie warstwa nośna podbudowy nie jest wypłukiwana, a kostka brukowa koleinowana i wysadzana wskutek przemarzania gruntu.
 

5. Co zrobić, jeśli otrzymałem różne odcienie tego samego koloru kostki?

Różnice w odcieniach kostki brukowej tego samego koloru wynikają z tego, że jest ona produktem z surowców naturalnych, a takie podlegają właśnie wahaniom odcieni. Aby uniknąć wielkopowierzchniowych różnic w odcieniach nawierzchni, należy równocześnie układać kostkę pochodzącą z trzech różnych palet. Nieraz zaleca się nawet naprzemienne sięganie po kostki z pięciu palet. Taki zabieg gwarantuje względnie równomierne rozłożenie odcieni kolorów kostki na całej powierzchni.
 

6. Czy kostka brukowa musi mieć obrzeża?

Każda nawierzchnia z kostki brukowej – podjazd czy ścieżka – musi posiadać obrzeża. Przyjmują one na przykład postać gotowych krawężników. Ich główną funkcją jest zabezpieczanie kostki przed rozchodzeniem. Nieraz zdarza się jednak, że ze względów estetycznych widoczne obrzeża są niepożądane. Co wtedy? Warto skorzystać z rozwiązania eko-bord, czyli uniwersalnych plastikowych obrzeży, nadających się do stosowania jako ogranicznik zarówno prostych, jak i krzywych linii nawierzchni. Z jednej strony takie obrzeże jest bardzo łatwe w montażu, z drugiej można je bez problemu ukryć pod trawnikiem, warstwą kory czy grysem.
 

7. Jaka powinna być grubość fundamentu przy wysokich palisadach?

Wysokie palisady to taki rodzaj obrzegowania, który najlepiej sprawdzi się w budowie murków oporowych czy rozgraniczeń. Podbudowa pod poszczególne elementy takiej konstrukcji powinna być płaska i równoległa. Palisady należy osadzać w fundamencie z półsuchego betonu o grubości ok. 15 cm z każdej strony, tak aby 1/3 wysokości palisady była umocowana w betonie. Przy palisadach o wysokości 100 i 120 cm, minimalna wysokość zamocowania wynosi 30 cm.
 

8. Jakie kostki brukowe można układać modułowo?

W ofercie Bruk-Bet znalazły się między innymi modułowe zestawy płyt tarasowych i kostek brukowych. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość łączenia modułów podstawowych z innymi, zróżnicowanymi elementami, które pasują do nich stylistyką i są z nimi w pełni kompatybilne. Do takich produktów należy choćby łącząca tradycję z nowoczesnością kolekcja Romalit®, urzekająca prostotą kostka Visio®, czy umożliwiająca bogatą gamę ułożeń Symfonia®. Wśród modułowych płyt tarasowych wymienić należy natomiast Kamień Ciosany, Trawertyn, Kavero czy Finezję.
 

9. Czy mogę ułożyć wokół domu opaskę bez zagęszczania?

Opaska brukowa wokół domu – jak każda inna konstrukcja z kostki – powinna zostać zagęszczona. Wymaga odpowiedniej podbudowy i podsypki, a także wypełnienia piaskiem spoin pomiędzy poszczególnymi elementami. Właściwie ułożona opaska chroni mury domu przed zawilgoceniem, a przede wszystkim pozwala zachować czystość elewacji nawet w przypadku ulewnych deszczy. Może również pełnić funkcję obejścia wokół domu.
 

10. Czym wypełniać spoiny między płytami tarasowymi i kostkami brukowymi?

Wypełnianie spoin pomiędzy poszczególnymi elementami kostki brukowej czy płyt tarasowych jest istotnym elementem wykończenia nawierzchni. Etap ten służy przede wszystkim zapobieganiu przemieszczaniu się elementów. Odpowiada również za efekt estetyczny. Najczęściej wykorzystywanym do spoinowania materiałem jest piasek płukany. Spoiny można wypełniać także fugą żywiczną Prestige bądź Granofugą. Są to produkty, które na pewno będą trwalsze niż piasek płukany.
 

11. Czy na tarasie z betonu mogę ułożyć płyty tarasowe?

Tak, płyty tarasowe można układać zarówno na gruncie, jak i na wylewce betonowej lub podkładzie żelbetowym. Zaleca się montaż płyt na podsypce z grysu 2/8 mm o grubości warstwy 4-5 cm. Spoiny wypełniamy Granofugą lub fugą żywiczną Bruk-Bet Prestige. Innym rozwiązaniem jest ułożenie płyt przy wykorzystaniu wsporników tarasowych regulowanych lub stałych.
 

12. Jakie są zalety układania płyt tarasowych na wspornikach?

Montaż płyt tarasowych na wspornikach to nowoczesna metoda, która niesie ze sobą właściwie same korzyści. Przede wszystkim tak zwany taras wentylowany można wykonać samodzielnie i w bardzo krótkim czasie. Rezygnuje się bowiem ze żmudnego układania płyt na kleju. Ponadto elementy oparte na wspornikach można zastosować wszędzie, a także w każdej chwili łatwo zdemontować. Co więcej, pod płytami tarasowymi bez problemu da się przeciągnąć instalację elektryczną, alarmową czy wodną. Prosta, szybka i tania metoda układania płyt tarasowych na wspornikach daje znakomite efekty końcowe.
 

13. Czy można układać płyty tarasowe na kleju?

Tak, płyty tarasowe można układać albo na kleju. Jest to metoda skomplikowana i kosztowna ze względu na konieczność wykonania izolacji wodochronnej oraz zastosowania klejów elastycznych mrozoodpornych. Spoiny pomiędzy płytami o szerokości 3-10 mm należy także wypełnić fugą cementową wodoszczelną, np. fugą cementową Bruk-Bet.
 

14. Czy warto impregnować nawierzchnie z kostki brukowej?

Zdecydowanie zaleca się impregnowanie nawierzchni wykonanych z kostki brukowej. Wyjątkiem są kostki brukowe zabezpieczone na produkcji powłoka ochronną Perlon® Lamino®. Taki proces zwiększa jej wytrzymałość i odporność na ścieranie oraz wydłuża żywotność. Zapobiega ponadto odpryskom powstającym w wyniku częstego zamarzania i rozmarzania kostki. Impregnacja poprawia też walory estetyczne nawierzchni, wydobywając jej kolor, a ponadto ułatwia czyszczenie – szczególnie w przypadku plam po oleju samochodowym. Impregnat ma również właściwości chwastobójcze i utrudnia wzrost mchów pomiędzy kostkami.
 

15. Czy wystarczy jednorazowa impregnacja kostki brukowej?

Kostka brukowa nie wymaga obowiązkowej impregnacji, jednak poprawia jej odporność na wpływy warunków atmosferycznych w czasie. Jeśli ktoś jednak decyduje się na użycie impregnatu, powinien taką czynność powtarzać co parę lat. Zaleca się impregnowanie nawierzchni z kostki brukowej raz na 2–3 lata. Najbardziej odpowiednią porą na ten zabieg jest wiosna lub jesień. Jesienią impregnacja ma tę dodatkową zaletę, że zabezpiecza bruk przed popękaniem wskutek zimowych mrozów i ułatwia jego odśnieżanie.
 

16. Czy rośliny ulegną uszkodzeniu podczas czyszczenia kostki?

Czyszczenie kostki brukowej w rejonach, gdzie rosną rośliny, może być dla nich niebezpieczne. Dlatego przy przeprowadzaniu tego procesu w ogrodzie zalecana jest szczególna ostrożność. Aby chronić kwiaty i zieleń, warto na przykład zupełnie zrezygnować z użycia środków chemicznych na rzecz bardziej ekologicznych rozwiązań, które wcale nie muszą oznaczać spadku skuteczności czyszczenia.
 

17. Jak uniknąć zarysowania na kostce brukowej czy płytach tarasowych?

Choć kostka brukowa i płyty tarasowe to produkty dostosowane do trudnych warunków zewnętrznych, ich wytrzymałość jest ograniczona. To dlatego zaleca się ich impregnację, a także szczególną ostrożność na przykład podczas czyszczenia. Na podjeździe z kostki brukowej czy na tarasie z betonowych płyt nie należy stawiać ciężkich i ostrych metalowych  przedmiotów, nie mówiąc już o ich przesuwaniu. Zimą podczas odśnieżania powinno się wystrzegać łopat z metalowymi końcówkami, które mogłyby zarysować powierzchnię bruku. Dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne, takie jak impregnacja, wzmocnią nawierzchnię i zabezpieczą ją przed przyspieszonym niszczeniem.
 

18. Jak usunąć wykwity wapienne?

Wykwity wapienne to naturalne zjawisko na powierzchni betonu, które przyjmuje postać białych nalotów na świeżych wyrobach. Nie trzeba się nimi przejmować, gdyż znikają same po 2 latach. Jeśli jednak względy estetyczne przeważają, można pozbyć się wykwitów wapiennych za pomocą specjalnych środków chemicznych. Naloty to sole zasadowe o wysokim odczynie pH, a więc zneutralizować je można substancjami na bazie roztworów kwasów. Jednym ze środków, których można użyć do likwidacji wykwitów wapiennych, jest Renovator Pur.
 

Szanowny Użytkowniku,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako "RODO") informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj.
Informujemy również, że serwis korzysta z plików cookies m.in. w celu świadczenia usług, reklamy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies . Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie plików cookies – zmień ustawienia swojej przeglądarki.