Katalogsml - page 162

162
CONCERTO
-
wapień dewoński
KOSTKI BRUKOWE
CONCERTO
Concerto
®
stanowi system eleganckich kostek o obrysach
prostokątów i kwadratów. Powierzchnie poszczególnych
elementów wyglądem nawiązują do przełomu łupkowe-
go, a przypadkowe ułożenia kostek tworzą nawierzchnie
o urokliwym, a jednocześnie harmonijnym i przejrzystym
charakterze. Kostkę Concerto
®
układać można także
w sposób rzędowy i wstęgowy, pamiętając o zachowaniu
szerokości ułożeń równych wielokrotności modułu.
1...,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161 163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,...316
Powered by FlippingBook