Katalogsml - page 170

170
DETALIT
-
grafit, wapień muszlowy
KOSTKI BRUKOWE
DETALIT
®
Detalit
®
to zestaw złożony z 14 drobnych, prostokątnych
kostek o ogromnym potencjale aranżacyjnym. Dzięki róż-
nym sposobom ułożeń pozwala w zachwycający sposób
wyeksponować charakter posesji. Proste, rzędowe układy
kostek wysmuklają ścieżki ogrodowe. Rozwiązania łukowe
i faliste dynamizują przestrzeń, urozmaicając jednocześnie
dekorację podjazdów i placyków przed domem. Szeroka
gama wykończeń oraz mały rozmiar kamieni, umożliwia
wykorzystanie kostek Detalit
®
jako wzoru aplikacyjnego,
podkreślającego linie brzegowe nawierzchni, a w połącze-
niu z innymi większymi formatami kostek, jako elementy
rozdzielające i uzupełniające duże powierzchnie podjaz-
dów i tarasów.
1...,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169 171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,...316
Powered by FlippingBook