Katalogsml - page 174

174
MONORYT
-
wapień dewoński
KOSTKI BRUKOWE
MONORYT
®
Płyty brukowe Monoryt
®
umożliwiają wykonanie na-
wierzchni uformowanej jakby z docinanych odłamków
skalnych. Każda płyta powstała z połączenia kilku kostek w
formie wieloboków, które swój naturalny wygląd zawdzię-
czają przypadkowym, niepowtarzającym się kształtom,
teksturze łamanej skały oraz specjalnie dobranej kolory-
styce. Dopasowane, choć nieregularne spoiny zapewniają
jednorodność nawierzchni oraz podkreślają precyzyjną ob-
róbkę materiału. Symetria obrysu płyt brukowych pozwala
na zabudowanie ich w sześciu położeniach, co dodatkowo
potęguje efekt różnicowania siatki spoin.
1...,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173 175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,...316
Powered by FlippingBook