Katalogsml - page 212

212
STOPNIE BAZA
-
cappuccino
STOPNIE BLOKOWE
BAZA
To niezwykle szeroka gama elementów do budowy zarów-
no dostojnych i okazałych schodów w strefie wejściowej,
jak i mniej formalnych, często pojedynczych stopni w ogro-
dzie. Cztery rodzaje wykończenia powierzchni oraz bo-
gata paleta kolorystyczna, w tym m.in. modne metaliczne
szarości i klasyczne nawierzchnie rustykalne, zostały do-
stosowane do oferty kostek brukowych, dzięki czemu nie
musimy martwić się o estetyczną spójność kompozycji. Za-
stosowany system ochrony Perlon
®
Mat pozwala na swo-
bodną eksploatację schodów, bez obawy o utratę kolorów,
zabrudzenia czy zniszczenie wynikające z niesprzyjających
warunków atmosferycznych. Stopnie dostępne są w stan-
dardowym rozmiarze 100x35x15 cm, jednak mogą być do-
wolnie przycinanie na indywidualne życzenie klienta.
NOWOŚĆ
cappuccino
pastelowa harmonia
wapień muszlowy
ruda kobaltu
ciepło terakoty
wapień dewoński
COLOR-MIX
®
1...,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211 213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,...316
Powered by FlippingBook