Katalogsml - page 229

229
OBRZEGOWANIA
MINIPALISADA
NOSTALIT
®
grafit
żółty
szary
MONO-COLOR
Wymiary (cm):
- 12x12x40
czerwony
brązowy
MINIPALISADY
MINIPALISADA NOSTALIT
-
grafit
MINIPALISADA NOSTALIT
-
grafit
Minipalisady Nostalit
®
stanowią wspaniałe,
eleganckie obrzegowania dla ułożeń łuko-
wych, gdzie proste obrzeża trawnikowe nie
spełniają zadania. Różnicują, a zarazem łączą
nierówne poziomy nawierzchni brukowych,
umożliwiają tworzenie schodów, rabatek,
otoczeń drzew i krzewów. Oferowane są
w bogatej kolorystyce oraz różnorodności po-
wierzchni typu Rustical
®
.
DECOR
®
uni
1...,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228 230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,...316
Powered by FlippingBook