Katalogsml - page 233

233
KRAWĘŻNIKI OBRZEŻA TRAWNIKOWE
OBRZEŻA TRAWNIKOWE
OBRZEŻE EKO-BORD
Wymiary (cm):
- 8x30x100
OBRZEŻE 8 8/30
Wymiary (cm):
- 8x25x100
OBRZEŻE 8 8/25
Wymiary (cm):
- 6x20x100
OBRZEŻE 6
grafit
grafit
grafit
żółty
szary
szary
szary
pomarańczowy
MONO-COLOR
MONO-COLOR
MONO-COLOR
czerwony
czerwony
czerwony
brązowy
OBRZEŻE
- szary
Obrzeże uniwersalne EKO-BORD
Obrzeże
EKO-BORD
, pozwalaja na swobodne kształtowanie nieprostolinijnych
brzegów nawierzchni. Można je stosować do róźnych typów nawierzchni np.
kostka betonowa, nawierzchnie żwirowe i grysowe, trawniki. Dużą zaletą obrzeży
EKO-BORD jest to, że po zamontowaniu stają się niewidocznym elementem
nawierzchni.
1...,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232 234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,...316
Powered by FlippingBook