Katalogsml - page 244

244
SOLIDO
-
brekcja karbon
MURKI I OGRODZENIA
SOLIDO
Doskonała propozycja do wznoszenia ogrodzeń oraz
wszelkiego rodzaju murków w strefie ogrodowej. Dwa wa-
rianty wykończenia elementów – dwustronnie lub cztero-
stronnie łupane, mogą stanowić zarówno budulec słupków
i podstawy ogrodzeń, jak i okazać się pomocne podczas
wykonywania ścianek oddzielających poszczególne strefy
w ogrodzie, porządkując tym samym przestrzeń.
1...,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243 245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,...316
Powered by FlippingBook