Katalogsml - page 257

Palisady to nowoczesne, niezwykle kreatywne
wyroby betonowe. Zasadą zastosowań palisad
jest ich pionowa zabudowa obok siebie. Dają
one możliwość ukształtowania otwartych oraz
zamkniętych linii prostych i łukowych zarówno
w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. Palisady
stosuje się do ograniczeń zabudów i nawierzchni
z kostek brukowych, schodów, zejść, zjazdów,
tarasów, murów oporowych, zabezpieczeń skarp
i zboczy, klombów, kwietników, rabat, rozgraniczeń
placów zabaw dla dzieci lub obszarów ruchu
pojazdów.
Palisady
Palisada Uni Split
Palisada Abakus
Palisada Novator
Palisada Meander
Palisada Nostalit
258
260
262
263
264
257
1...,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256 258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,...316
Powered by FlippingBook