Katalogsml - page 276

276
ARTIS
-
stalowy
KAMIEŃ DEKORACYJNY
ARTIS
®
Artis
®
to kamień odwzorowujący wyglądem murek war-
stwowy, ukształtowany w myśl zasady „małe jest piękne”.
Cechują go wąskie, precyzyjnie cięte, podłużne slaby ka-
mienne. Polecany jest do zastosowań we wnętrzach do-
mów oraz na elewacjach zewnętrznych.
NOWOŚĆ
1...,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275 277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,...316
Powered by FlippingBook