Katalogsml - page 278

278
ARTIS ZET
-
biały
KAMIEŃ DEKORACYJNY
ARTIS
®
ZET
Artis Zet
®
to kamień odwzorowujący wyglądem murek
warstwowy, ukształtowany w myśl zasady „małe jest pięk-
ne”. Cechują go wąskie, precyzyjnie cięte, podłużne slaby
kamienne. Polecany jest do zastosowań we wnętrzach do-
mów oraz na elewacjach zewnętrznych.
1...,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277 279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,...316
Powered by FlippingBook