Katalogsml - page 286

286
TATRY MAX
-
color-mix TA-3K
KAMIEŃ DEKORACYJNY
TATRY
®
MAX
Tatry
®
Max to warstwowy mur imitujący naturalny stos
kamienny. Kształt poszczególnych kamieni jest przypad-
kowy, tak jakby ukształtowała je natura. Ich grubość wy-
nosi 35 mm. Tatry
®
Max w zabudowie układa się bardzo
łatwo. Poszczególne panele po przyłożeniu ściśle przy-
legają do siebie i nie wymagają spoinowania. Duży panel
umożliwia bardzo szybką zabudowę. Szczególnie polecany
jest zabudów instytucji publicznych, zarówno na zewnątrz
i wewnątrz. Tworzy piękne powierzchnie nowoczesnych
zabudów.
NOWOŚĆ
1...,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285 287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,...316
Powered by FlippingBook