Katalogsml - page 51

Stosowanie systemu Hydrostop stanowi podstawowy warunek produkcji wyrobów Bruk-Bet Prestige o wysokich cechach użytkowych i estetycznych. Polega on na hydrofobizacji betonu
w całej masie w trakcie procesu produkcyjnego. Jej namacalnym skutkiem jest poprawa parametrów technicznych betonu, zmniejszenie nasiąkliwości i podciągania kapilarnego wyrobów
oraz znaczące ograniczenie występowania wykwitów wapiennych. To działanie ochronne uwidacznia się również w większej odporności na zbrudzenia oraz ułatwieniu renowacji
powierzchni wyrobów. Dla zwiększenia ochrony zaleca się dodatkowe powlekanie powierzchni wyrobów coatingiem PERLON.
OCHRONA PODSTAWOWA
HYDROSTOP
®
HYDRO
STOP
®
INNOWACYJNA OCHRONA KOSTKI BRUKOWEJ
Kostka zabezpieczona
systemem HYDROSTOP
®
nasiąkliwość
nasiąkliwość
Kostka bez zabezpieczenia
TEST HYDROFOBOWY
51
1...,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,...316
Powered by FlippingBook