Katalogsml - page 65

TERAZZO RUSTICAL
®
Wyroby poddane są obróbce szlifowania, a następnie piaskowania,
dzięki czemu ich powierzchnie licowe są lekko zmatowione uzyskując
antypoślizgowy charakter. Powierzchnie z zasady są satynowane oraz
zabezpieczone ochroną HYDROSTOP lub PERLON.
65
1...,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64 66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,...316
Powered by FlippingBook