7
STUDNIE
typu„F”
02
KATALOG PRODUKTÓW
Ten system studni, oznacza typ połączenia międzykręgowego (zamka) na felc oraz użycie do uszczel-
nienia zaprawy wodoszczelnej, sznura bentonitowego lub bitumicznego oraz innej masy uszczelnia-
jącej.
Beton użyty do produkcji posiada identyczne właściwości jak dla studni typu „U”. Ścianki studni „F”
posiadają jednakże mniejszą grubość i inny, odwrócony zamek.
Zalecane są do stosowania w miejscach o mniejszym zagrożeniu infiltracją. System studni kanaliza-
cyjnych typu „F” to stary system stosowany powszechnie w Polsce, lecz w nowym, udoskonalonym
wydaniu.
Studnie typu „F” oferowane są w czterech średnicach: ø 800, ø1000,
ø 1200 i ø 1500 mm.
uszczelnienie
międzykręgowe
kręgi pośrednie KU
stopnie złazowe
komora robocza
(dolna część studni)
przejście szczelne
podstawa studni
DFK, DF
spocznik
kineta
zamek
komin
(górna część studni)
właz żeliwny
pierścień wyrównawczy PW
zwężka ZF
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...32