28
03
WIADOMOŚCI DODATKOWE
Z
AMAWIA
NIE
STUDNI
KANALIZACYJNYCH
CECHOWANIE WYROBÓW
Wszystkie elementy studni kanalizacyjnych
posiadają etykiety zawierające:
- nazwę firmy: Bruk-Bet
- typ studni
- symbol elementu studni
- średnicę nominalną
- klasę betonu
- datę produkcji
- znak budowlany
Ponieważ studnie kanalizacyjne produkowane
i kompletowane są na indywidualne zamówienie,
bardzo
ważne
jest
precyzyjne
określenie
wszystkich istotnych cech i parametrów. W tym
celu przygotowaliśmy specjalny program dla
projektantów zewnętrznych kanalizacji deszczowych
i sanitarnych oraz klientów współpracujących z naszą
firmą.
Program „BRUK-BET STUDNIE” to funkcjonalne
i kompleksowe narzędzie, wspomagające optymalny
dobór i wycenę elementów studni kanalizacyjnych.
Główną zaletą programu jest odejście od żmudnego,
ręcznego wyliczania składowych. Po wprowadzeniu
niezbędnych informacji dotyczących wysokości,
średnicy i typu studni, rodzaju i średnicy przejść
szczelnych a także materiału z jakiego powinna
być wykonana kineta, program sam wybierze
najkorzystniejszą
optymalizację
przedstawiając
gotowe wyliczenia.Wygodny i przejrzysty interfejs,
a także graficzne przedstawienie elementów
składowych, rzutu kątów wylotu i wlotów kinety
pozwala na znaczne przyspieszenie prac projektowych
czy kosztorysowych. Wyliczenia można wygenerować
wpostacigotowegozamówienialubofertyhandlowejdla
klienta a następnie zapisać na dysku lub wydrukować.
W przypadku podobnych projektów, program
umożliwia wykorzystanie wcześniejszych wyliczeń, ich
edycję co znaczenie wpływa na oszczędność czasu.
W przypadku zmian w funkcjonalności programu lub
w asortymencie producenta, program automatycznie
łączy się z bazą i aktualizuje dane.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32