26
02
KATALOG PRODUKTÓW
Parametry Jednostka
Wartości parametrów
Qn(NS)
(l/s)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
P
(mm)
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Hw
(mm)
zależne od zagłębienia kanału dopływowego (Hw ≥ DN + 250)
Hc
(mm)
700 900 1300 1200 1250 1150 1350 900 1000 1100 1300
F
(mm)
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Dw
(mm)
1000 1000 1000 1200 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000
Dz
(mm)
1240 1240 1240 1470 1800 1800 1800 2300 2300 2300 2300
DN
(mm)
100 100 100 100 100 150 150 150 150 150 200
Dp
(mm)
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Vc
(dm3)
550 710 1020 1350 2210 2030 2390 2830 3140 3450 4080
Vtł
(dm3)
40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 480
Qn
przepustowość nominalna;
P
grubość płyty pokrywowej;
Hc
głębokość czynna urządzenia mierzona od dna
zbiornika (wewnątrz) do dna rury odpływowej;
F
grubość dna zbiornika;
Dw
średnica wewnętrzna zbiornika;
Dz
średnica zewnętrzna zbiornika;
DN
minimalna średnica przyłącza (rury dopływowej i odpływowej);
Dp
średnica włazu na płycie pokrywowej;
Hw
głębokość wlotu do separatora, mierzona od spodu płyty pokrywowej do dna rury dopływowej
Vc
objętość czynna, będąca iloczynem pola powierzchni przekroju poprzecznego studni separatorawysokości czynnej Hc;
Vtł
minimalna pojemność gromadzenia tłuszczu;
Wartość DN nie może być mniejsza niż podana w tabeli.
SEPARATOR TŁUSZCZU
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32