19
02
KATALOG PRODUKTÓW
Osadniki powinny być zasilane wyłącznie przez zaprojektowane wloty i ustawione w położeniu
uniemożliwiającym spływ bezpośrednio w powierzchni. Osadnik należy dobierać na podstawie
dopuszczalnego obciążenia hydraulicznego, którego wartość zależy od wymaganego dopływu do
odbiornika. Pojemność robocza osadnika jest określona przez normę PN-EN:858 część II i jest
uzależnona od wielkości nominalnej separatora.
Dobór wielkości osadnika
Przewidywalna przykładowa ilość osadu
kanalizacyjnego
Minimalna
pojemność
osadnika [dm3]
Żadna - kondensat
nie wymaga
Mała
- ścieki technologiczne z
określoną małą pojemnością
osadu kanalizacyjnego
- wszystkie obszary zbierające
wodę deszczową gdzie
występuje niewielka ilość mułu z
ruchu ulicznego lib podobnych ,
tj. baseny spływowe na terenach
zbiorników benzynowych i
krytych stacjach benzynowych
a
100*NS
f
d
Średnia
- stacje benzynowe, myjnie
samochodewe ręczne, mycie
części
- place do mycia autobusów
- ścieki z garaży i placów
parkingowych pojazdów
- elektrownie, zakłady
mechaniczne
b
200*NS
f
d
Wysoka
- urządzenia myjące dla
pojazdów terenowych,
maszyn budowlanych, maszyn
rolniczych
- place do mycia samochodów
ciężarowych
b
300*NS
f
d
-
automatyczne myjnie
samochodowe, tj. obracalne,
przejazdowe
c
300*NS
f
d
a - nie dotyczy separatorów mniejszych lub równych NS 10, poza krytymi parkingami
samochodowymi
b - minimalna pojemność osadników 600 l.
c - minimalna pojemność osadników 5000 l.
Tabela doboru pojemności osadnika
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...32