27
02
KATALOG PRODUKTÓW
Stożkowy regulator hydrodynamiczny
Cylindryczny regulator przepływu
Regulator przepływu z automatyczna regulacja wydajnosci
zakres wydajnosci [dm
3
/s]
co [dm
3
/s]
od 2,0 do 10,0
0,5
od 10,0 do 20,0
1,0
od 20,0 do 50,0
2,0
od 50,0 do 100,0
5,0
od 100,0 do 200,0
10,0
od 200,0 do 500,0
20,0
od 500,0 do 1000,0
50,0
od 1000,0 do 3000,0
100,0
zakres wydajnosci [dm
3
/s]
co [dm
3
/s]
od 10,0 do 20,0
1,0
od 20,0 do 50,0
2,0
od 50,0 do 100,0
5,0
od 100,0 do 200,0
10,0
od 200,0 do 500,0
20,0
od 500,0 do 1000,0
50,0
od 1000,0 do 3000,0
100,0
zakres wydajnosci [dm
3
/s]
co [dm
3
/s]
od 50,0 do 100,0
5,0
od 100,0 do 200,0
10,0
od 200,0 do 500,0
20,0
od 500,0 do 1000,0
50,0
od 1000,0 do 3000,0
100,0
REGULATORY PRZEPŁYWU
Regulatory przepływu stosuje sie do ograniczenia wartosci natężenia odpływu do kolektorów
kanalizacyjnych lub rowów i cieków wodnych, podczas występowania zjawiska deszczu nawalnego.
Efektem ograniczania wartości natężenia odpływu jest wzrost poziomu zwierciadła ścieków przed
regulatorem, stąd regulatory są rekomendowane do współpracy ze zbiornikiem retencyjnym
otwartym lub zamknietym. Regulatory mogą być montowane na kolektorach i kanałach w studniach
lub komorach, jak również bezpośrednio przy odpływach ze zbiorników retencyjnych. Można je
również stosować w układach sieci bez zbiorników retencyjnych ale z odpowiednio zabudowanym
obejściem hydraulicznym.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32