14
PIERŚCIENIE ODCIAŻAJĄCE
PO
02
PŁYTY REDUKCYJNE
PRU i PRF
Płyta redukcyjna jest elementem prefabrykowanym, żelbetowym przeznaczonym do redukcji
średnicy komory roboczej studni, do średnicy komina włazowego. Płyty redukcyjne zbrojone są
zgodnie z dokumnetacją konstrukcyjną. Płyty redukcyjne wyposażone są w pojedyncze stopnie
złazowe.
Typ PRU
Typ PRF
KATALOG PRODUKTÓW
Pierścienie odciążające są elementami prefabrykowanymi, służącymi do przenoszenia
obciążeń zewnętrznych bezpośrednio na grunt wokół studzienki i zabezpieczenia ścian komory
studzienki, przed działaniem sił pionowych.
Typ PO
lp.
oznaczenie
D
wew
D
zew
H
g
masa
mm
kg
1.
PRU 1800/1000/250
1000
+-10
1800
+-10
250
+-10
150
+-10
1070
2.
PRU 2300/1000/250
1000
+-10
2300
+-10
250
+-10
150
+-10
1130
lp.
oznaczenie
D
wew
D
zew
H
g
masa
mm
kg
1.
PRF 1680/1000/250
1000
+-10
1680
+-10
250
+-20
90
+-10
1060
lp.
oznaczenie
D
wew
D
zew
H
g
masa
mm
kg
1.
PO 1510/1030/250
1030
+-10
1510
+-10
250
+-20
240
+-10
560
2.
PO 1770/1290/250
1290
+-10
1770
+-10
680
3.
PO 2000/1520/250
1520
+-10
2000
+-10
775
4.
PO 2380/1900/250
1900
+-10
2380
+-10
850
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...32